Corriols de Foc 22 km

 

Desnivell positiu +1000m

Perfil
perfilweb222018b

Horaris

09:00-09:50h Recollida de pitralls en el lloc de sortida
09:50-10:00h Entrada al box de sortida i briefing
10:00h Sortida
12:00h Tall horari Avituallament 2
13:00h Tall horari Avituallament 3
14:00h Tancament de cursa.
13:00h Entrega de premis cursa 22km