Corriols de Foc 22 km

 

Desnivell positiu +1000m

Cursa modificada, observa els canvis a la guia del corredor que tens just a sobre.

Dissabte
19:00 a 20:30 Entrega de dorsals

Diumenge
08:00-09:15h Recollida de pitralls en el lloc de sortida
09:15-09:20h Entrada al box de sortida i briefing
09:30h Sortida NOVA HORA
14:00h Tancament de cursa.