Corriols de Foc 12 km

Horari

· 10:00 a 10:45 Entrega de dorsals
· 11:00 Sortida cursa 12km
· 13:15 Tancament de cursa

Avituallaments
· Av1 Puigvassall

Material obligatori

Degut a la bonança meteorològica no hi ha obligatorietat  de material en concret.

· Recomanat telèfon móbil

· Recomanat 500ml d’aigua a les curses de 30km i 20km.

Perfil