Corriols de Foc 13 km

 

Desnivell positiu +600m

Perfil

perfilweb132018

Horaris

09:30-10:20h Recollida de pitralls en el lloc de sortida.
10:15 Entrada al box de sortida i briefing.
10:30h Sortida
13:00h Tancament cursa
12:30h Entrega de premis cursa 13km

corriols de foc