Corriols de Foc 32 km

 

Desnivell positiu +1600m

Perfil

perfilweb322018
 

Horaris

07:45-08:50h Recollida de pitralls en el lloc de sortida.
08:50h Entrada al box de sortida i briefing.
09:00h Sortida.
11:00 Tall horari avituallament 2, es desviarà els corredors al circuit de 22km.
13:00 Tall horari avituallament 4. Es portarà als corredos amb vehicles al poble.
13:45 Tall horari avituallament 4. Es portarà als corredos amb vehicles al poble.
13:30h Entrega de premis cursa 32km.
14:45h Tancament cursa