Corriols de Foc 32 km

 

Desnivell positiu +1000m

Cursa modificada, observa els canvis a la guia del corredor que tens just a sobre.

Horaris

Dissabte
19:00 a 20:30 Entrega de dorsals

Diumenge
07:45-08:50h Recollida de pitralls en el lloc de sortida.
08:50h Entrada al box de sortida i briefing.
09:00h Sortida.
14:45h Tancament cursa